• Bao jumbo nắp trùm
 • Bao Jumbo nắp ống nạp
 • Bao Jumbo nắp mở 3 biên
 • Bao Jumbo đáy đóng
 • Bao Jumbo đáy xả
 • Bao Jumbo đựng hàng hóa
 • Bao jumbo đựng bùn, rác
 • Bao jumbo công trình xây dựng

Đang cập nhật ...

Giá: Liên hệ

100 VND

Đang cập nhật ...

Giá: Liên hệ

100 VND

Đang cập nhật ...

Giá: Liên hệ

100 VND

Đang cập nhật ...

Giá: Liên hệ

100 VND

Đang cập nhật ...

Giá: Liên hệ

100 VND

Đang cập nhật ...

Giá: Liên hệ

100 VND

Đang cập nhật ...

Giá: Liên hệ

100 VND

Đang cập nhật ...

Giá: Liên hệ

100 VND

Đang cập nhật ...

Giá: Liên hệ

100 VND

Tin tức & Sự kiện

Xem thêm
 • Đang cập nhật ...

  Công ty Cổ phần Quốc tế xe hai bánh Bao PP dệt tráng Keo là gì ?
 • Đang cập nhật ...

  Công ty Cổ phần Quốc tế xe hai bánh Bao Bì Bột Trét Tường
 • Đang cập nhật ...

  Công ty Cổ phần Quốc tế xe hai bánh Bao Jumbo có 4 quai nâng là gì